Linsparametrar - Definitioner

Här beskriver och definierar vi alla de olika parametrar som förekommer inom linsvärlden

Vanliga förkortningar på linspaketen och i recept:
PWR = Styrka
SPH = Styrka
D = Styrka
Sfär = Styrka
BC = Baskurva
Radie = Baskurva
DIA = Diameter
AX = Axel
CYL = Cylinder
ADD = Addition

Styrka
Här fyller du i vilken slipning du skall ha på dina linser. Minustecken för närsynthet, plustecken för översynthet (Långsynthet).

Diameter
Diameter är värdet för hur stor linsen är. För vissa linser finns det bara en typ av diameter och då behöver den inte fyllas i annars står den på din gamla linsförpackning efter förkortningen DIA. (Eller så får du reda på detta värde av din optiker.)

Baskurva
Hur kupig skall linsen vara. Även här finns det linsmodeller med bara en sorts baskurva och då behöver du inte fylla i den. Baskurvan står annars efter förkortningen BC på din gamla linsförpackning.

Cylinder och Axel
För toriska linser, som korrigerar brytningsfel dvs astigmatism, skall även värdena axel och cylinder fyllas i. Dessa står oftast på din gamla linsförpackning efter förkortningarna AXIS och CYL. Ibland står inte förkortningarna utan bara värden och då ofta precis efter styrkan. Exempel: Det kan tex stå -4.00 -1.25 x 180. Då är styrkan -4.00, cylinder -1.25 och axel 180.

Addition
För multifokala (också kallade progressiva) linser skall oftast även Addition (ADD) anges. ADD talar om hur progressiv linsen är, dvs hur mycket styrkan i linsen skiljer sig i överkant och i underkant av linsen. Det är alltså olika styrka i olika delar av en progressiv lins. Dessa linser används oftast av personer med ålderssynthet då man har svårt att se bra både på långt och nära håll med "vanliga" linser och glasögon. 

Visus (Vis)
Visus står ofta angivet på ditt recept ifrån optikern och är ett mått på hur bra du ser med de linser eller glasögon du fått ordinerade. Detta värde kan du bortse ifrån när du beställer linser. Det är alltså inte en parameter du behöver bry dig om. (annat än att det kan vara kul att veta att Visus 1.0 är normalsyn medan Visusvärden under 1.0 betyder sämre avståndsseende än normalt och Visusvärden över 1.0 betyder att du ser bättre än genomsnittet på avstånd.)

Färgade linser
När du beställer färgade linser så skall naturligtvis även färgen anges. Räkna inte med att du får exakt samma effekt på din ögonfärg som de som syns på bilderna, det varierar mycket från person till person.

Övriga linsbegrepp

Material

Vilket material är linsen tillverkad i? De olika tilverkarna har ofta egna material som de har tagit fram och har patent på. Antingen ett vattenhaltigt plastmaterial eller ett silikonmaterial av något slag. Man skiljer på Hydrogel och Silicone-Hydrogel linser. Hydrogel har fördelen att de kan inehålla mkt vatten och vara bekväma för känsliga ögon. Silicone-Hydrogel har inte samma höga vattenhalt men har å andra sidan en hög syregenomsläpplighet till ögat vilket möjliggör utökat användande ( t ex dygnet-runt) utan att ögat tar skada.

 

UV-skydd

Vissa linser har UV-skydd och vissa har det inte. Om man vistas mkt utomhus utan solglasögon så kan det vara nyttigt för ögat med UV-skydd i linsen. Denna faktor är dock inget man normalt sett behöver tänka på när man skaffar linser.

Hanteringsfärgning

Vissa linser har en svag färgning åt det blåa eller ljusgröna hållet. Detta för att man enklare skall kunna se om linsen är rättvänd eller för att kunna hitta den om man tappat den i handfatet eller liknande. Normalt sett ändrar inte hanteringsfärgningen din av andra personer upplevda ögonfärg när linsen sitter i men det finns undantag (t ex om man har mkt ljus ögonfärg från början).